Źródła Kłodnicy

Video: Paweł Szymkowiak

Stwórz swój soundtrack do pejzażu dźwiękowego Źródeł Kłodnicy

Zaprojektuj dźwięk | Podziwiaj Katowice

Natura Sonorum

fot. P. Szymkowiak

Prak Krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy znajdujący się w południowej części miasta Katowice na terenie Lasów Murckowskich, u źródeł rzeki Kłodnicy.

Czysta woda rzeki w jej górnym biegu stwarza możliwości egzystencji wielu rzadkim gatunkom roślin i zwierząt. Teren źródliskowy porasta las łęgowy z dobrze zachowanym drzewostanem.

Najcenniejszymi wartościami omawianego obszaru z przyrodniczego punktu widzenia są: hydrologiczna i gospodarcza funkcja źródeł jako zasobu wodnego, rodzime drzewostany ze 120-130 letnią olchą czarną, chronione i rzadkie gatunki roślin: czosnek niedźwiedzi, wawrzynek wilcze łyko, kopytnik pospolity, zimowit jesienny, ciemiężyca zielona, oraz chronione i rzadkie gatunki zwierząt, wśród których szczególną uwagę, ze względu na charakter użytku, należy zwrócić na płazy: ropuchę, traszkę zwyczajną, rzekotkę drzewną.

Więcej na: https://katowice.katowice.lasy.gov.pl/zrodla-klodnicy

Projekt dofinansowany z programu Muzykogranty – Katowice Miasto Ogrodów