Las Murckowski

Stwórz swój soundtrack do pejzażu dźwiękowego Lasu Murckowskiego

Zaprojektuj dźwięk | Podziwiaj Katowice

Natura Sonorum

fot. P. Szymkowiak

Las Murckowski

Głównym bogactwem Lasu Murckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew, zwłaszcza buków. Znaczna część lasów bukowych na terenie rezerwatu przekroczyła wiek 150 lat.

w rezerwacie znajduje się dwieście dziesięć gatunków roślin naczyniowych, czterdzieści dwa gatunki mchów, sześć gatunków wątrobowców, trzy gatunki roślin epifitycznych. Zwierzęta, które występują w rezerwacie oraz jego okolicach to między innymi lisy, kuny leśne, dziki i sarny. Zachodzą tu czasem nawet daniele. Warto również zwrócić uwagę na mniejsze ssaki, żyje tu kilku przedstawicieli gryzoni: nornica ruda, mysz leśna, wiewiórka

Warto dodać, że żyją tutaj nietoperze, które można zaobserwować wieczorem lub podczas pogodnych nocy. Jak w każdym lesie, liczną grupą zwierząt są tutaj ptaki. 

Ornitofaunę tworzą dzięcioły duże, kowaliki, szpaki, zięby, pełzacze, świergotek drzewny, kos, drozd śpiewak, muchołówka szara i żałobna, grubodziób, kilka gatunków sikor oraz wiele innych przedstawicieli ptaków śpiewających. Rzadziej występują tu: dzięcioł zielony oraz pleszka.

Podsumowując w rezerwacie stwierdzono występowanie 38 gatunków chronionych i rzadkich zwierząt

Więcej na: https://katowice.katowice.lasy.gov.pl/rezerwat-las-murckowski

Projekt dofinansowany z programu Muzykogranty – Katowice Miasto Ogrodów

fot. P. Szymkowiak